gallery/provapremi2
gallery/margefinal

FRANCESC REBLED SARRÀ

gallery/logo28marça

Organitzat per 

Soci Director de Rebled Advocats

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona. Col·legiat núm. 1.972.

Estudis: Llicenciat en Dret per la Universitat Internacional de Catalunya (FERT) i per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Màster en Dret d’Empresa per la Universidad de Navarra. Ha estat professor associat de Dret Civil a la Universitat de Girona (UdG). Professor de Dret Mercantil en el Màster d’Accés a l’Advocacia que imparteix la Universitat de Girona. Secretari de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona des de l’any 2010. Secretari del Consell d’Administració de diverses empreses de la província de Girona. President de la comissió de Dret Mercantil del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona. President de la comissió intercol·legial concursal. administrador Concursal.

Àrees de pràctica: Dret mercantil i societari, Dret concursal, Dret civil i processal, Dret esportiu i de l’entreteniment, Dret urbanístic, Dret internacional, Dret bancari i financer i Dret penal econòmic.

Idiomes: Català, castellà i anglès.

.

gallery/esamblogo25març18
gallery/tw

Segueix-nos a Twitter

gallery/6.2fotofrancescrebled